Hva vil det si å bli født på ny?

Vi har sagt at en person som velger å tro på og følge Jesus Kristus har blitt “født på ny”. Kanskje du synes at dette er et rart uttrykk. Kan liksom noen komme inn i mors mage igjen for så å bli født en andre gang?

Faktisk så spurte en mann Jesus om det samme. Jesus svarte ham slik:  “Sannelig ,sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike (Johannes 3,5). Så hva betyr det å bli født på ny?

Når et barn blir født, blir det født inn i en familie. Når vi blir født på ny, blir vi født inn i Guds familie. Det er slik vi blir Guds barn – med Gud som vår far og Jesus som vår bror.

Et barn har sin families DNA. Når vi er født av Ånden, betyr det at Gud har plantet sitt DNA i oss. Vi tar imot Hans Hellige Ånd som kommer for å bo inni oss, og vi begynner å tro på og følge Jesus. Etter hvert som vi vokser i vårt kristne liv, vil vi bli mer og mer lik Jesus på grunn av Den Hellige Ånd som bor inni oss.

Til den som tar imot Jesus gir Gud retten til å bli Guds barn

John 1:12

Rettigheter

Et barn har rettigheter i sin familie. Han kan for eksempel arve ting. På samme måte er vi som Guds barn arvinger til løftene Gud har gitt oss. Bibelen sier: “Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper “Abba Far!” Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og hvis du er sønn, da er du Guds arving ved Kristus.” (Galaterne 4,6-7) Generelt sett, blir ikke arv gitt til barn før eieren dør. I dette tilfellet er det Jesus som har dødd, og på grunn av Hans død, kan vi nå motta  arven. Den Hellige Ånd garanterer at vi også vil motta alt det andre Gud har lovet oss.

Forventninger

Det er også forskjell på hva et barn forventer av sin far og det en tjener forventer av sin herre. Gud behandler oss ikke som tjenere, men som barn. Han gir oss gode gaver. Han sørger for alt vi trenger, slik en god far forsikrer seg om at hans barns behov er møtt. Siden vi er barn, kan vi stole på at vår Far tar hånd om oss.

Regler

Som barn vet vi ikke alltid selv hva som er best for oss. Barn tenker for eksempel ikke på at det kan være farlig å leke i en gate. En god far setter derfor opp gjerder, eller lager regler for at barna hans skal være trygge inne i hagen. På samme måte gjør Gud, vår Far, det som er best for oss – selv om vi ikke alltid forstår dette. Men fordi Han er vår Far, og vi vet at Han elsker oss, stoler vi på Ham.

Identitet

Gjennom den nye fødselen får vi også en ny identitet, og vi får til og med et helt nytt borgerskap. Vi blir borgere av Guds rike med de rettigheter og privilegier det innebærer.

I Bibelen skriver Paulus i sitt brev til romerne: “For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn.” (Romerne 8:14) og “Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn.” (Romerne 8:16). Den Hellige Ånd, som bor i alle troende, bekrefter hvem vi er: Guds barn. Som etterfølgere av Jesus tilhører vi nå en ny familie. Den Hellige Ånd vil hjelpe oss å leve dette nye livet som borgere av Guds rike. I den neste videoen kommer vi til å fortelle deg mer om hvem Den Hellige Ånd er.

Legg igjen en kommentar