Hva vil det si å bli frelst?

Kanskje du spør deg selv: Hva er nå dette med å være frelst, som de kristne snakker så mye om? Hvorfor trenger du å bli frelst?

For å finne svaret på hva og hvorfor, la oss først se på hva synd er. Vi har en tendens til å tenke at synd er å gjøre ulovlige eller kriminelle gjerninger, men synd er faktisk mer enn det. Synden er inni oss, i hjertene våre, det er ikke bare de ytre tingene vi gjør. I begynnelsen, i Edens hage, fristet Satan Eva ved å fortelle henne at hun kunne bli som Gud uten å adlyde Hans bud.

Den første synden

Vi kan lese i Bibelen: “Da sa slangen til kvinnen: “Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det (treet til kunnskap om godt og ondt), skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.” ( 1. Mos. 3,4-5) Satan appellerte til Evas stolthet ved å si at hun var god nok uten Gud.

Det er de samme tankene og ideene vi mennesker får høre i dag. Vi blir fortalt at vi kan få alt vi ønsker oss uten Guds hjelp, at vi er gode nok i oss selv. Det vil si at synd er opprøret i våre hjerter som hevder at vi ikke trenger Gud! Selvsagt er det også alle de tanker, valg og handlinger som det opprøret fører til.

Ingen er perfekte

Sannheten er at vi aldri kan bli perfekte på egen hånd. Vi gjør alle feil, vi faller alle i synd. Bibelen forteller oss: “For alle har syndet og mangler Guds ære.” (Rom. 3,23). Kanskje du pleier å sammenligne deg med andre, særlig de som er verre enn deg. Men tenk på dette – hvis man bare består en eksamen ved å få 100% riktig, betyr det egentlig noe hvem som får 80 % og hvem som får 60 % riktig? Nei, de stryker jo uansett.
På samme måte kommer vi alle til kort overfor Guds perfekte standard.

Ingen av oss er perfekte på egen hånd, vi kommer alle til kort overfor Guds perfekte standard

Gud forstod at menneskeheten ikke klarte å leve opp til Hans fullkommenhet. Men han er en hellig Gud. Det betyr at han ikke kan ha fellesskap med noen som ikke er hellige. Han vet at om vi bare så mye som kastet et blikk på noe så hellig som Han, kom vi til å dø. Synden som er inni oss, gjør at vi ikke tåler å være nær Gud.

Dette er grunnen til at vi trenger å bli frelst. Så hva er da frelse?

Fordi Gud elsker oss, vil Han fortsatt ha fellesskap med oss. Han sendte Sin egen Sønn, Jesus Kristus, for å gjøre for oss det som vi ikke kan gjøre for oss selv. Han levde et fullkomment liv. Allikevel døde Han, men det var for vår synd, slik at vi ikke skal bli dømt og dø, men kan leve i Ham. Bibelen sier: “For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i Ham.” (2. Kor. 5,21). Jesus tok vår synd og ga oss Sin rettferdighet.

Så hva bør du gjøre?

Hvis du velger å akseptere Jesu offer og innrømmer at du ikke kan leve et fullkomment liv på egen hånd, så velger Gud å se på deg gjennom Jesu’ rettferdighet. Vi kan lese om dette i Bibelen: “For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.” (Rom. 10,9-10).

Så enkelt er det altså: tro med hjertet, noe som betyr at du vender deg bort fra de løgnene du tidligere har trodd på og vender om til Gud. Fortell deretter noen andre om dette!

Å snu seg til Gud blir kalt omvendelse. Det vil si å snu ryggen til det gamle for å gå i retning av Gud. Når du bekjenner syndene dine og vender om fra dem, tilgir Gud deg. Alt dette vil vi forklare nærmere i de følgende videoene.

Legg igjen en kommentar