Hva er helbredelse?

Jesus kom for å redde og hjelpe oss mennesker. Han kom for å vise og demonstrere Guds kjærlighet til oss. En av måtene Han gjorde dette på, var ved å helbrede og sette mennesker fri.

Da Jesus led og døde for hele verden på korset, bar Han personlig syndene, sykdommene og svakhetene til oss mennesker på sin egen kropp. Han tok verdens straff slik at verden kunne få fred. På grunn av Hans sår er vi helbredet. Mental og fysisk helbredelse kommer fra Jesu fullbrakte verk på korset.

I evangeliene i Bibelen kan vi lese om hva Jesus gjorde og hvordan det påvirket lokalsamfunnet. “Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter i folket. Og ryktet om Ham spredte seg utover hele Syria. De bar til Ham alle syke mennesker som led av forskjellige sykdommer og plager, både dem som var demonbesatte, månesyke og lamme. Og Han helbredet dem. Store folkeskarer fulgte Ham – fra Galilea og fra Dekapolis, Jerusalem, Judea og fra området bortenfor Jordan.” (Matteus 4,23-25).

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.

Hebreerne 13:8

Det var mange svake og syke mennesker i Israel da Jesus levde på jorda. Når Jesus gikk gjennom landsbyene, ble syke lagt ut langs veiene, og Han helbredet dem. Et sted kan vi lese om at da Jesus så folkemengdene, ble Han grepet av medlidenhet fordi de var forvirret og uten håp. De lette etter noen som kunne lede og hjelpe dem.

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. (Hebreerne 13,8) Han helbredet for 2000 år siden, og Han vil helbrede i dag, og også i fremtiden. Jesus sa at på samme måten som Gud sendte Ham til verden, sender Han sine etterfølgere. (Johannes 20,21). Gjenfødte troende som har Den Hellige Ånd boende i seg, har fått autoritet til å gjøre det samme som Jesus gjorde.

Vi kan lese om dette i Bibelen: “Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger,de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.” (Markus 16,17-18).

Hvis du som leser dette er syk eller sliter med noe, så vit at det er Guds vilje å gjøre deg frisk og sette deg fri. Vi oppmuntrer deg til å ta kontakt med andre troende som har valgt å følge Jesus som sin Herre. Be dem om å be for deg.

I del 2 av WonByOne vil vi hjelpe deg til å komme i kontakt med andre etterfølgere av Jesus. Hvis du ikke har funnet noen andre til å be for deg, kan du kontakte oss, eller bare legge hånden på det syke stedet og be om helbredelse i Jesu navn.

Leave a Reply