Hva er tilgivelse?

Bibelen sier at når vi bekjenner våre synder for Gud, er Han trofast og rettferdig og tilgir oss syndene våre og renser oss fra all urett. (1.Johannes 1,9). Hvorfor er dette så viktig?

Vi har allerede sett på hva frelse er og at vi ikke kan leve et fullkomment liv i Guds øyne, men trenger å bli frelst. Jesus bar straffen for våre synder da Han døde på korset for oss. Gjennom å tro på Ham kan vi motta tilgivelse for syndene våre og bli frelst. Vi må akseptere at vi hverken kan slette ut våre tidligere eller fremtidige feil på egen hånd. Men ved å bekjenne syndene våre til Gud og omvende oss, erkjenner vi behovet vårt  for at Han tar bort vår synd.

Gud er en rettferdig dommer.

Det betyr at Han  ikke kan la synd gå ustraffet. Men på grunn av det Jesus gjorde på korset, godtar Gud at vår synd allerede er blitt betalt for. Vi har ikke lenger noen skyld. Jesus Kristus har slettet ut skylden og synden vår. Det står i Bibelen: “Så langt som øst er fra vest, har Han tatt våre overtredelser bort fra oss.” (Salme 103,12).

Dette betyr at Gud fullstendig har glemt syndene våre. Det er dette tilgivelse egentlig er, at vi ikke kommer til å bli dømt for syndene våre. Siden syndene fikk sin dom på korset, blir vi funnet uten skyld i Jesus Kristus. Dette er bare mulig når vi velger å tro på Kristus, slik at Gud ser oss gjennom det Jesus gjorde for oss.

Gud er trofast og rettferdig,, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett hvis vi bekjenner våre synder.

1.Johannes 1,9

Hvordan ber vi Gud om tilgivelse?

Noen mennesker tror at du må bekjenne syndene dine til en prest for å få tilgivelse. Eller kanskje at du må gjøre spesielle ting, be spesielle bønner eller gjøre noe ekstra godt for å gjøre bot for de syndige tingene du har gjort. Dette er ikke det Bibelen sier. Hvis du leser Guds Ord, vil du forstå at alt som behøves for å bli tilgitt, er at du bekjenner syndene dine til Gud. Bibelen sier “Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett” (1.Johannes 1,9).

I Bibelen står det også at vi skal bekjenne syndene våre til hverandre. Men det er ikke for å få tilgivelse fra Gud, men heller for å få tilgivelse fra andre, og gjenopprette forholdet til andre mennesker – og noen ganger også for å bli helbredet. Når Gud har tilgitt noen, så må også vi som med-troende tilgi dem, samtidig som vi husker hvor mye Gud har tilgitt den enkelte av oss. Faktisk befaler Guds Ord oss å tilgi alle som synder mot oss.

Kjenner du fremdeles på skyld og skam?

Noen ganger føler vi fortsatt skyld og skam på grunn av syndene våre til tross for at vi har bedt Gud om tilgivelse. Det er ikke fordi Gud ikke har tilgitt oss. Husk at Han er trofast og tilgir oss når vi ber Ham om det. Det er heller fienden, djevelen, som prøver å holde oss bundet i lenker av skyld og skam. Selv om følelsene kjennes virkelige ut, og kanskje du føler det sterkt, så er de forankret i løgner.

Begynn å fortelle deg selv hva som er sant – at Gud har tilgitt deg. Slutt å dra frem gamle feil. Gud anklager deg ikke for synd du allerede har har bekjent og bedt om tilgivelse for, og det bør heller ikke du gjøre. Hvis Gud har tilgitt deg, må du tilgi deg selv. La Guds dom (nemlig at du er funnet uten synd i Kristus) være nok, og tilgi deg selv.

Og så, som Jesus sa til kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i å synde, “Gå og synd ikke mer” (Johannes 8,11), Lev heller ditt nye liv i Kristus!

Fortsett å se videoene, og vi kommer til å dele stadig mer med deg om dette nye livet i Kristus. Den neste videoen handler om dåp. I den vil vi fortelle deg om hvordan du kan bli ett med Jesus Kristus.

Legg igjen en kommentar