Hva vil det si å tro?

Å tro er et valg. Hvert menneske må velge hva de vil tro på eller stole på. Dette gjelder på alle områder; tro handler ikke bare om religion eller spiritualitet. Når vi tror, stoler vi ikke på sansene våre. Det er ikke hva vi ser, hører, lukter eller føler som er rettesnoren vår. Tro har sitt tilholdssted i hjertet, ikke i hodet.

I Bibelen kan vi lese: “Så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved Guds Ord.” (Rom. 10,17).

Hvis mange sier til deg at du er vakker, verdifull eller smart, kommer  sannsynligvis ditt bilde av deg selv til å være godt og din selvtillit sterk. Men hvis du ofte har fått høre at du er stygg, elendig eller ikke duger til noe, har du  sannsynligvis et dårlig selvbilde og har lite selvtillit. Reklamebransjen har forstått dette prinsippet. Når du hører en anbefaling ofte nok, vil du til slutt tro at dette spesielle produktet er det beste.

Bare Bibelen har den fulle sannheten og gir oss liv!

Vi er omgitt av mange stemmer som ønsker vår oppmerksomhet. Mange av dem er imidlertid fulle av løgn. Bare Bibelen har den fulle sannheten og gir oss liv. Guds Ord er også kalt troens ord (Rom. 10,8) fordi det bygger tro i oss. Gud legger selv tro i våre hjerter når vi blir frelst. Jesus sa at hvert ord som kom fra Guds munn, var mat for Hans sjel ( Matt. 4,4). De samme ordene er også mat for vår sjel

Det står i Bibelen: “For Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.” (Hebr. 4,12).

Å tro på Gud er en beslutning du selv må ta. Dette er det valget som gir deg et nytt liv. Ingen andre kan ta dette valget for deg. Gjennom tro blir du frelst, født på ny og blir et Guds barn. Den neste artikkelen vil undervise deg mer om frelse.

Hvis du velger å tro på Gud, trenger din tro næring. Gjennom å lese i Bibelen og be kommer din tro til å vokse seg sterkere. Du vil oppleve at Guds Ord er levende og sterkt, og at det er Sannheten som setter deg fri på område etter område. Vi vil oppmuntre deg til å ta kontakt med andre troende som har valgt å følge Jesus som sin Herre. Sammen kan dere dele fra Guds Ord og oppmuntre hverandre. Dette vil vi snakke mer om i den «Dypere Undervisningen» av WonByOne.

Vi håper at disse ordene vil hjelpe deg til å ha tro, få tillit til Gud og å utvikle en nærmere relasjon til Ham som din Himmelske Far.

Legg igjen en kommentar