Hvem er Gud?

Gud er vår skaper, Han har skapt alle ting. Gud er fra evighet av, og Han vil eksistere i all evighet. Bibelen forteller oss i 1.Mosebok om hvordan Gud skapte himmelen, jorden og alt som er rundt oss. Han opprettholder hele universet ved Sitt ord, og Han er den som gir alt liv. Gud skapte oss mennesker i Sitt eget bilde, slik at vi skulle ligne Ham.

Father heart of God

Gud skapte oss for at vi skulle leve i fellesskap med Ham, i ren og sann kjærlighet for Ham og for hverandre.
Han er sann, god, kjærlig og rettferdig.
Gud er allmektig og alle ting er skapt av Han.
Gud er også allvitende.  Selv ikke en liten spurv dør uten at Gud vet om det.

Gud er sann, god, kjærlig og rettferdig.

Du er skapt i Guds bilde, og Gud elsker deg så høyt at Han gav sin sønn Jesus Kristus. Faktisk betalte Jesus for dine synder ved å dø for dem, slik at du kan gå fri – fri fra syndens konsekvens, som er død.

Bibelen sier: “For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh 3:16)

Gud sitter på tronen i himmelen, og en dag vil Han være en rettferdig dommer over alle mennesker. Dersom vi tror på Ham og mottar Hans tilgivelse mens vi lever på jorden, vil vi få leve sammen med Ham for evig.

Ingen har noensinne sett Gud. Men Jesus, Guds sønn, kom til jorden for å vise oss hvordan Gud er. Vi kan bare komme til Gud gjennom Jesus.

Gud er vår himmelske Far, en Far som er hellig, god og kjærlig. Uansett hvordan din jordiske far er, er Gud en perfekt Far. Han er ikke langt unna. Han ønsker et nært forhold til deg. Gud elsker deg ubetinget. Du kan stole på Ham, og vite at Han alltid holder løftene sine. Det gleder Ham å gi oss gode gaver. En av de gode gavene Han gir oss er Den Hellige Ånd, som er en hjelper for oss i dagliglivet.

Du er elsket av Gud, og Han venter bare på at du skal komme til Ham, og slippe Ham inn i hjertet ditt.

Legg igjen en kommentar