Hvordan blir jeg frelst?

Å tro er et valg!

De gode nyhetene om Jesus Kristus er at Han døde og oppsto igjen slik at du kan ha evig liv med Gud Fader. Etter at du har hørt dette gode budskapet, er tiden inne for deg til å velge om du vil tro på Jesus eller ikke. Det er bare en vei til Gud, og den er gjennom Jesus Kristus. Ingen kan komme til Faderen uten gjennom Ham.

I Bibelen står det: “For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet,  og med munnen bekjenner en til frelse.” (Romerne 10,9-10).

Når du har bestemt deg for å tro, er det viktig at du bekjenner det høyt for deg selv og andre. Når du tar denne beslutningen, åpner du deg opp for Den Hellige Ånd slik at Han kan komme og ta bolig i deg. Slik blir din ånd født på ny. Med denne ene enkle beslutningen blir du frelst og satt over i  Guds rike.

Jesus sier i Bibelen at de som tror på Ham, følger Ham. Når du har valgt å tro, trenger du å omvende deg og vende deg bort fra ditt gamle, syndige liv for å  bli tilgitt av Gud. Som et Guds barn og borger i Guds rike har du fått en ny identitet.

For å bekrefte din nye tro, må du bli døpt til Jesus Kristus i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst.

Romerne 10,9

Som en ny borger i Guds rike, er du åndelig sett en liten baby, et barn som trenger næring for å vokse i sitt nye trosliv. Ingen forstår alt med en gang. Men Guds Ånd har kommet for å bo i deg, og Han vil gi deg kunnskap, fred og ledelse.  

Å leve som en troende innebærer å følge Jesu eksempel hver dag ved å søke Gud i bønn og gjennom å lese Ordet. Vær lydig mot Ham som din nye Herre. Din tro og din reise med Gud vil lede deg til en stadig dypere relasjon med Ham. Din forståelse av hvem Gud er, og hvem du er i Ham, vil vokse.

Hva med deg? Velger du å tro?

Vil du bestemme deg for å følge Jesus?

Hvis du velger å tro på Gud, så husk hva vi fortalte deg i artikkelen “Hvem er Jesus?” Vi sa at det er Jesus som er veien til Gud. Steget inn i dette er å be oppriktig med dine egne ord. Hvis du er usikker på hva du skal si, kan du bruke eksemplet her:

 

“Gud, min himmelske Far!
Jeg tror at Jesus er Din sønn, og jeg vil la Ham bli Herre i mitt liv.
Jeg tror at Jesus Kristus døde og sto opp igjen for meg, og nå velger jeg å ta imot frelsen.
I dag vender jeg meg bort fra mitt gamle, syndige liv, og jeg ber Deg tilgi meg.
Gi meg Din visdom og beskytt meg.
Jeg ber om dette i Jesu navn!
Tusen takk, Gud, for at jeg nå tilhører deg! Amen!”

Vi håper at du velger å holde deg nær til Gud, nær til Hans Ord og andre troende. På den måten kan Han lede deg sikkert og trygt framover.

Hvis du har bestemt deg for å følge Jesus, vil vi gjerne høre fra deg. WonByOne vil nå ta deg videre til «Dypere Undervisning».
I appen WonByOne vil du også finne muligheter for fellesskap.

Gud velsigne deg!

Kontakt oss

 

Har du bestemt deg for å tro på Jesus Kristus som din Frelser og Herre, og å følge Ham? Send oss gjerne en beskjed og la oss få vite det. Vi hører gjerne fra deg.

Legg igjen en kommentar