Hva betyr det å omvende seg?

La oss ta for oss det grunnleggende en gang til. Vi har alle syndet og kommer til kort overfor Guds fullkomne standard. Det er ikke mulig for oss å bli frelst på egen hånd. Vi trenger at Gud frelser oss. Det står i Bibelen: “Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn.” (Apg 3,19).

Vi har allerede snakket om å tro på Jesus Kristus, at Han døde og sto opp igjen og at Han er Frelser og Herre. Så hvor kommer omvendelsen inn?

Bokstavelig talt betyr omvendelse å vende om, å vende seg bort fra det onde og begynne å gå i en helt annen retning, å vende oss mot Gud gjennom Jesus Kristus. Å få et nytt sinn betyr å tenke annerledes enn vi har gjort før. Omvendelse er altså ikke en følelse, men en beslutning som fører til endring i hensiktene og handlingene våre. Vi gjør dette ved å bekjenne våre synder for Gud, be Ham om tilgivelse og vende oss bort fra syndene.

Dette betyr at omvendelse innebærer mer enn bare å angre våre synder, mer enn bare å være lei seg for at vi ble grepet i å gjøre noe galt. Det betyr å bevege seg bort fra å gjøre disse tingene eller tenke disse tankene. Gud har gitt oss Den Hellige Ånd for å hjelpe oss å leve dette nye livet. Han vil begynne en prosess som gradvis gjør oss mer og mer lik Hans Sønn, Jesus Kristus. Videre i livet prøver vi foreta valg som viser at vi har valgt å følge Jesus, som er Sannheten.

Vi lever med en holdning av omvendelse, av stadig å vende oss fra det onde og mot det gode.

Når vi kommer til Gud første gang, omvender vi oss, ber om tilgivelse og blir frelst. Men å omvende oss er ikke noe vi gjør bare én gang. Vi må fortsette å leve med en holdning av omvendelse. Realitetet er at vi kommer til å fortsette å gjøre feil, så vi må fortsette å be om tilgivelse. Vi må fortsette å bekjenne våre synder til Gud.

Det betyr ikke at du automatisk mister frelsen din dersom du faller i synd. Men dessverre er det sånn, at hvis du ikke bekjenner og omvender deg, så kan hjertet ditt bli hardt og begynne å dra deg bort fra Gud og mot det onde. Vi kan lese i Bibelen: “Husk derfor hvor du er falt fra! Omvend deg og gjør de første gjerningene ….” (Åp. 2,5).

For å kunne leve nær Gud, for å bli mer lik Ham, må vi leve med en holdning av omvendelse, av stadig å vende oss fra det onde og mot det gode.

Jeg vet ikke hva slags onde ting du har i ditt liv, kanskje sinne, vold, mangel på tilgivelse eller rasisme? Det kan være mange ulike ting. Bibelen sier at vi skal avsky det som er ondt og holde oss til det som er godt. (Rom. 12,9) Velg derfor alltid å vende deg bort fra det onde. Be Gud om å rense deg fra det onde du har i hjertet. For eksempel, velg å la være å dømme folk ut i fra kjønn, utseende eller stilling. La Gud være dommeren. Velg å tilgi. Velg å være god og leve i kjærlighet. Lev i lyset og ikke i mørket. Fordi ideer, tankesett og følelser vil vise seg i oppførselen vår, må vi vende oss bort fra både feil tankesett og feil oppførsel.

Høres det vanskelig ut?

Jeg skal ikke late som om det er lett. Det kan være skikkelig vanskelig. Men med Gud er alt mulig. Husk at Han har lovt å gi oss Den Hellige Ånd som hjelper. Bibelen forteller oss: “Men Talsmannen [Hjelperen], Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.” (Joh. 14,26). Be om at Gud skal hjelpe deg gjennom Den Hellige Ånd til å leve i kjærlighet med folk rundt deg. Be om at Gud skal vise deg de praktiske skrittene du må ta i denne forbindelsen.

Og når det er vanskelig, hjelper det å snakke med andre troende som kan be for og med deg, og som kan hjelpe deg å leve slik Gud vet er best for deg.

Husk at å følge Jesus Kristus alltid vil være det beste for deg, selv om det ikke alltid er lett. Stol på at Han elsker deg, og at Han aldri vil få deg til å gjøre noe som kan skade deg, bare det som bygger deg opp og gjør deg mer lik Ham.

Legg igjen en kommentar